Campanie 2% pentru sustinerea educatiei digitale.

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, orice contribuabil, persoana fizică, poate direcţiona 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către o organizaţie non-guvernamentală. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie, este doar o parte din impozitul dumneavoastră pe venit aferent anului 2013 care poate fi redirecţionată de către fiecare cetăţean în parte către entitatea dorită de acesta, în cazul de faţa către Asociatia de Digitalizare a Urbanismului.

CE TREBUIE SĂ FAC?

Procedură este extrem de simplă şi nu costă nimic! Trebuie doar să completaţi şi să semnaţi Formularul 230 dacă în anul precedent aţi realizat venituri din salarii şi asimilate acestora, sau Formularul 200 dacă în anul precedent aţi obţinut venituri din alte surse (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală etc). 

Fiţi alături de noi, susţinând dezvoltarea proiectelor propuse.
Cu totii vom avea satisfactia ca putem fi mai buni, ca ne pasa de viitorul educatiei prin digitalizare.

Formularul trebuie completat cu datele personale, de mână, cu majuscule şi semnat. Nu este necesară specificarea sumei (instituţia fiscală o va calcula şi o va vira conform legii) şi nici ataşarea Fişei Fiscale. Formularul completat se depune direct la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 25 mai anul curent.

În numele tuturor persoanelor care vor beneficia de sprijinul dumneavoasta, vă mulţumim!

Scroll to Top